Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (INST-CARE)

INST-CARE Projesi tanıtım filminin prodüksiyon ve post prodüksiyonu TİF Yapım tarafımdan gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 30 milyon Avro AB destekli “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (INST-CARE), kadınların işgücüne katılımını, çalışan kadınların kayıtlı istihdamını artırmayı, çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmayı ve çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk dönemi eğitimi almalarını amaçlıyor.