Türkiye Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Lansman Filmi

Avrupa Birliği ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının maddi desteği ile hazırlanan, Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi lansman filminin prodüksiyon ve post prodüksiyonu TİF Yapım tarafıdan gerçekleştirildi.